EkonomiInsats: 265 000 kr. Månadsavgift: 945 kr/mån.

Månadsavgiften täcker alla löpande kostnader och summan inkluderar bland annat: el/uppvärmning, sophämtning, räntekostnader, snöskottning, skatter, VA-avgifter, försäkring, nyckelservice, TV-avgift samt avsättning till underhållsfond.

Om ni någon gång väljer att inte utnyttja er valda vecka bör en uthyrning av en bra vintervecka kunna generera en intäkt på runt 9 000-20 000 kr.

 

Ströms väg ekonomi