Ekonomi


Insats: 275 000 kr. Månadsavgift: 945 kr/mån.

Månadsavgiften täcker alla löpande kostnader och summan inkluderar bland annat: el/uppvärmning, sophämtning, räntekostnader, snöskottning, skatter, VA-avgifter, försäkring, nyckelservice, TV-avgift samt avsättning till underhållsfond.

Om ni någon gång väljer att inte utnyttja er valda vecka bör en uthyrning av en bra sommarvecka kunna generera en intäkt på runt 12 000-20 000 kr

Ivory club ekonomi