Ekonomi


Förutom den initiala köpeskillingen för andelsrätten á 245.000 kronor, så uppgår månadsavgiften för en andelsrätt till 945 kronor och inkluderar alla kostnader såsom el, värme, sophämtning, räntekostnader, skatter, VA-avgifter, försäkring, nyckelservice, kabel-tv samt avsättning till underhållsfond.

 

Gotland Tofta ekonomi