Ekonomi


Förutom den initiala köpeskillingen för andelsrätten á 365.000  kronor för de större husen och 265.000 kronor för det mindre, så uppgår månadsavgiften för en andelsrätt till 920 kronor för de större och 750 kronor för det mindre och inkluderar alla kostnader såsom el, värme, sophämtning, räntekostnader, snöskottning, skatter, VA-avgifter, försäkring, nyckelservice samt avsättning till underhållsfond.
Möjlighet finns att hyra ut en eller flera av sina tilldelade veckor vilket kan finansiera köpet av andelsrätten. En högsäsongsvecka bör generera en hyresintäkt uppgående till 15.000-30.000 kronor. Ett annat alternativ kan vara att hyra ut en av vinterveckorna samt någon av dina sommarveckor. Uthyrning av en bra sommarvecka bör generera ca 5.000-10.000 kronor.

Ivory club ekonomi