Ekonomi


Förutom den initiala köpeskillingen för andelsrätten på175.000 kronor så uppgår månadsavgiften till 790 kronor. Månadsavgiften inkluderar alla kostnader såsom el, värme, sophämtning, räntekostnader, snöskottning, skatter, VA-avgifter, försäkring, nyckelservice, samfällighetsavgift samt avsättning till underhållsfond.

Möjlighet finns att hyra ut en eller flera av sina tilldelade veckor vilket kan finansiera köpet av andelsrätten. En högsäsongsvecka bör generera en hyresintäkt uppgående till 8.000-12.000 kronor. Ett annat alternativ kan vara att hyra ut en av vinterveckorna samt någon av dina sommarveckor. Uthyrning av en bra sommarvecka bör generera ca 3.000-5.000 kronor.

Ivory club ekonomi