Alla ska ha råd med fina hus

Andelshussystemet är smart. Du köper ett fint hus med bra läge på en fantastisk vinter- eller sommarort. Finessen är att du köper det tillsammans med nio andra och därför bara betalar en tiondel av priset. Det är det som gör att alla kan ha råd med fina hus.

Läs mer om hur du kan uppfylla din dröm här »

 

Referenser


Thomas Ehrenstråle – Andelsägare

"Vårt andelshus är nästan bättre än det vi har hemma. Andelshuset är inte bara för oss själva. För oss är det viktigt att även våra barn och deras kommande barn har ett hus att koppla av i.

Vi tycker att ett andelshus är bekvämt. Vi slipper måla, skotta och tänka på renovering, det är skönt. Alla inköp och allt ansvar delas mellan ägarna och man får det man behöver till en tiondel av priset.

Det bästa med gemensamt ägande är att vi delar på det ansvar som det faktiskt innebär att ha hus. Tryggheten är också jätteviktig. Det är nästan alltid någon i huset, då slipper vi oroa oss för till exempel skadegörelse. Möjligheten att hyra ut huset under de veckor som vi inte nyttjar det är också bra."


 

Lars Stenkvist – Andelsägare

"För oss är det praktiskt att vara andelshusägare, vi slipper underhåll och behöver inte tänka på alla de praktiska detaljer som kommer med ett eget hus. Det är bekymmersfritt, helt enkelt.

Det blir ett bra pris per vecka och att få semesterveckorna tilldelade gör att det blir lättare att planera ledigheten.

Ibland byter vi veckor inom föreningen och det passar oss bra. Vi är pensionärer och kan åka till huset med kort varsel. Vi är jättenöjda!"


 

Anette Matsson - Andelsägare

"Ägandet ger oss precis lagom med semesterveckor och vi får uppleva alla årstider i huset, det uppskattar vi.

För oss är det viktigt att kunna koppla av på riktigt. Det kan vi i vårt hus. När vi åker upp är det bara vila och uppladdning som gäller – inte renovering, målning eller annat arbete. Allt sådant löser föreningen. Det är skönt.Peo och Agneta Larsson – Andelshusägare

"Vi vill inte ha hela det ansvaret som ett eget hus faktiskt innebär, och för oss passar det med fem veckor i Sälen. Vi behöver inte mer. Därför blev ett andelshus den bästa lösningen för oss.

Delägarskap är ett bra alternativ ur en ekonomisk vinkel. Insatsen ger oss samma kvalité som ett hus i tremiljonersklassen. Dessutom är det bekymmersfritt eftersom att alla kostnader delas mellan delägarna.

Med tilldelade veckor får vi också möjligheten att se Sälen under andra årstider än vintern och vi har upptäckt att sommaren här är fantastisk!"
 

Referensbilder

Nedan ser ni bilder på andelshus i Åre, Sälen, Vemdalen, Gotland och på Österlen

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

 

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

Referenser

 

Skriv ut